Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - DUBEN 2021

NOVÝ

Ekonomický souhrn
vlastnictví akcií zam?stnanci
v evropských zemích v 2020
Více informací

 


in partnership with  Nový pokrok

Ukazuje s v něm další pokrok směrem k vlastnictví akcií zaměstnanci v Evropě v loňském roce, i během této nové krize.

Pokračuje vzestupný trend v počtu zaměstnaneckých akcionářů – ve velkých společnostech je to 7,1 milionu lidí. Pokud k tomu připočteme jeden milion zaměstnaneckých akcionářů v malých a středních podnicích, dosáhneme celkového počtu 8,1 milionu zaměstnaneckých akcionářů v Evropě.

Společně v květnu 2020 drželi 310 miliard EUR, což je pokles z 350 miliard o rok dříve. Ten byl v důsledku prvního šoku z pandemické krize. Od té doby se však mnoho perspektiv změnilo a počátkem roku 2021 drží evropští zaměstnanci ve svých společnostech akcie ve výši 420 miliard EUR, což je rekordní hodnota, jež nikdy předtím nebyla dosažena.
Rozvoj vlastnictví zaměstnaneckých akcií pokračoval ve velkých evropských společnostech i v roce 2020. Stále více z nich vytváří plány vlastnictví akcií zaměstnanci. V roce 2020 mělo 94 % všech velkých evropských společností vlastnictví zaměstnaneckých akcií, přičemž 88 % z nich mělo různé plány vlastnictví zaměstnaneckých akcií, kdy 53 % mělo „široce založené“ plány pro všechny zaměstnance a 60 % mělo akciové opční plány. A neposledně, 29 % všech velkých evropských společností spustilo nové plány zaměstnaneckých akcií, což je podíl, který má z roku na rok tendenci růst.

Pandemická krize zdaleka není první krizí, kterou zažilo evropské vlastnictví akcií zaměstnanců. Za období více než 50 let, kdy byly plány zaměstnaneckých akcií testovány ve velkých evropských společnostech, opakovaně docházelo ke krizím všeho druhu. Scénář škodlivých interpretací a varování je pokaždé stejný: „říkali jsme vám to“, „je to příliš riskantní“, „tentokrát je hotovo, vlastnictví zaměstnaneckých akcií je mrtvé“. Přesto existují fakta: Již více než 50 let nepřestává evropské vlastnictví akcií zaměstnanci popírače vyvádět z míry. Čím více se šíří vlastnictví akcií zaměstnanci, tím více je podporováno.

A přesto je vlastnictví zaměstnanců v Evropě ohroženo. Stává se čím dál tím méně demokratickým. Pokles míry demokratizace vlastnictví zaměstnaneckých akcií byl v posledních deseti letech dramatický, což ovlivňuje všechny evropské země, s pozoruhodnou výjimkou Velké Británie. Tento pokles souvisí hlavně s trendem přemisťování velkých evropských společností. V souvislosti s rychlým přemístěním a nedostatkem daňové harmonie je pro společnosti stále obtížnější exportovat plány zaměstnaneckých akcií mimo domovskou zemi.

Přehled tisku
V breznu 2021 máme na výber 38 pozoruhodných clánku v 7 zemích: Kanada, Kamerun, Nemecko, Francie, Polsko, Velká Británie, USA.
Kanada: SCP zahájilo kampaň s cílem přinést do Kanady přísnější legislativu ESOP.
Kamerun: Nový plán sdílení zaměstnanců pro Vinciho.
Německo: Zdvojnásobení pro daňové pobídky.
Francie: Vlastnictví zaměstnanců pro hmyz. Nový plán zaměstnaneckých akcií pro Saint-Gobain, první plán pro Faureciu. Třetí převzetí FCPE v historii Francie.
Polsko: Sliby premiéra Mazowieckého ještě musí být splněny.
UK: Každý den je nový SME převeden do Trustu vlastnictví zaměstnanců. Kooperativní rozvoj Skotska zahajuje podcasty, které ukazují, jak mohou družstva a modely EO pomoci při obnově z Covid-19.
USA: Vlastnictví zaměstnanců může být nový kapitalismus. Zvyšování vlastnictví zaměstnanců je klíčem ke spravedlivému hospodářskému oživení.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2021/March.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.