Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 4/2019

Nový rekordní rok pro vlastnictví akcií zaměstnanců

JUST RELEASED

The new "Annual Economic Survey of Employee Share Ownership in European Countries" is just released
More information

 

in partnership with
Nový rekordní rok pro vlastnictví akcií zaměstnanců

Nový rekordní rok pro vlastnictví zaměstnaneckých akcií v Evropě s téměř 400 miliardami EUR v držení zaměstnanců v jejich společnosti nebo 3,11%.

Stále více evropských společností organizuje plány zaměstnaneckých akcií. V roce 2018 mělo 87,3% všech velkých evropských společností plány zaměstnaneckých akcií všech druhů, zatímco 52,3% mělo „široce založené“ plány pro všechny zaměstnance. Nárůst je brán pro počet akcionářů, kteří mají ve velkých evropských společnostech 7,5 milionu lidí; přidáme-li k tomu jeden milion zaměstnanců z malých a středních podniků, celkový počet dosáhne 8,5 milionu.

Pokles míry demokratizace zaměstnaneckých podílů je však ještě třeba zastavit.

V návaznosti na krizi se některé evropské země (včetně Spojeného království) rozhodly pro silnější pobídkovou politiku která podporuje vlastnictví akcií zaměstnanců a dlouhodobé úspory jako investice do budoucnosti. Místo toho se některé další země (včetně Francie) rozhodly snížit veřejné výdaje a podpořit spotřebu domácností, zatímco byly obětovány pobídky na dlouhodobé úspory a na vlastnictví akcií zaměstnanců.

To mělo silný dopad na míru demokratizace vlastnických podílů zaměstnanců v Evropě (podíl akcionářů zaměstnanců mezi všemi zaměstnanci), což vedlo k různosti mezi kontinentální Evropou a Spojeným královstvím. Na kontinentu byl pozorován prudký pokles pod 20%. Naopak míra demokratizace ve Spojeném království vzrostla na více než 25%.

Po negativní fázi od roku 2009 do roku 2013 jsou politická rozhodnutí ve většině evropských zemí opět pozitivní. To vedlo k oživení míry demokratizace na 38% ve Francii v návaznosti na "zákona Macron", což ilustruje vysokou elasticitu vlastnictví akcií zaměstnanců k daňovým pobídkám.

V některých zemích však stále převažují negativní faktory. Německo podává obraz o dramatickém dopadu těchto politik na míru demokratizace zaměstnaneckého vlastnictví akcií s méně než 13%.

Na druhé straně jsou Spojené království a Francie jedinými evropskými zeměmi, které vykazují nedávnou, ale významnou pozitivní dynamiku sektoru „většinový – zaměstnanecký  -podíl“. Počet takových společností vzrostl z 36 ve Spojeném království v roce 2014 na 80 v roce 2018, a to především díky dopadu nového schematu Trust Zaměstnaneckého Vlastnictví, který byl realizován v roce 2014. Ve Francii je to především díky násobení kombinovaného řízení a nákupu zaměstnanců.

Přehled tisku
V březnu 2019 máme výběr z 22 pozoruhodných článků v 6 zemích: Belgie, Kanada, Francie, Polsko, Spojené království, USA.
Belgie: EASI je ve vlastnictví zaměstnanců a je po páté v řadě „Nejlepší místo k práci“.
Kanada: Kanadská vláda omezí používání preferenčního daňového režimu na akciové opce.
Francie:. Jak bude mít dopad nový "Pacte zákon" na zaměstnanecké akcie a spoření. Vlastnictví zaměstnanců pro začínající podniky. První plán zaměstnaneckých akcií pro Ilias. Noví pracovníci výrobních družstev spojeni se záchranými plány.
Polsko: Nový zaměstnanecký plán pro XTPL.
Spojené království: Odbory British Airways požadují opětovné zavedení systému zaměstnaneckého vlastnictví akcií. Nové firmy prodávané zaměstnaneckým vlastnickým fondům. John Lewis snížil bonusy zaměstnanců na nejnižší úroveň za 65 let.
vlastnictví podniků ze strany zaměstnanců, „aby se Colorado Delaware stal vlastníkem zaměstnanců“.
USA: Nové společnosti prodávané ESOPs. Colorado zahajuje iniciativu na podporu vlastnictví podniků ze strany zaměstnanců, „aby se Colorado Delaware stal vlastníkem zaměstnanců“.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2019/March.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000


   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.