Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 3/2019

Poděkování od Irského Parlamentu

Irský parlament má rád tento newsletter, dává nám vědět tímto dopisem.
Tento bulletin každý měsíc upozorňuje na významná fakta o zaměstnaneckém vlastnictví na celém světě i na evropskou politiku.
Měsíční tisková recenze je báječný zdroj informací.
Vrhá světlo na ověřená fakta a pomáhá vytřídit falešné zprávy, přináší příběh plný novinek a zvratů.
Průběh a přínosy vlastnictví akcií zaměstnanců se stávají stále více a více zřejmými.

Dopis irského parlamentu viz zde

Přehled tisku
V únoru 2019 máme výběr z 21 pozoruhodných článků v 5 zemích: Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Spojené království, USA.
Francie: V podnicích střední velikosti se rozšiřuje vlastnictví zaměstnanců. Nadcházející „Pacte Law“ neposkytne zaměstnaneckým akcionářům  řešení finančního poradenství. Nový zaměstnanecký plán společnosti Total pro společnost Schneider Electric. Odkupy zaměstnanců společnosti Securimut pro společnost Handi-Wagala.
Irsko: Obavy narůstají nad hrozbou Brexitu schematům vlastnictví irských zaměstnanců.
Jihoafrická republika: Volební manifest ANC schvaluje vlastnictví akcií zaměstnanců.
Spojené království: Odbory British Airways požadují opětovné zavedení systému zaměstnaneckého vlastnictví akcií. New Employee Ownership Trusts (Důvěra vlastníka vlastnictví) pro je vedoucí televizní výrobní společnost ve  Walesu.
USA: ESOPs zvyšují opční možnosti pro majitele podniků. Supermarket Publix je největší zaměstnaneckou společností na světě. Umožnění zaměstnancům vlastnit akcie společnosti je výkonným nástrojem pro jejich uchovávání.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2019/February.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.