Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 3/2018

EFES zveřejní 8. března
nový "Roční hospodářský přehled zaměstnaneckého podílového vlastnictví v evropských zemích v roce 2017"

Více informací

 

 


v partnerství s


Nový rekordní rok pro zaměstnanecké podíly v Evropě

Jedná se o nový rekordní rok pro zaměstnanecké podílové vlastnictví v Evropě, s téměř 400 miliardami EUR v držení zaměstnanců ve své společnosti, nebo s 3,20% v procentuálním vyjádření. 86,6% všech velkých evropských společností má zaměstnanecké akciové plány. Jejich počet se od roku 2006 každoročně zvyšuje o 3 až 4%, což je solidní růst. Růst se opírá o počet akcionářů zaměstnanců, přičemž ve velkých evropských společnostech je 7,5 milionu lidí. Přidáním jednoho milionu zaměstnanců akcionářů z malých a středních podniků dosahuje celkový počet 8,5 milionů. Pokles míry demokratizace vlastnictví akcií zaměstnanců byl zastaven, což je pozoruhodný výsledek, díky pozitivním politickým rozhodnutím v mnoha zemích.

Kromě toho se nerovnováha přestala rozšiřovat mezi evropskými zeměmi.

Po krizi se některé evropské země (včetně Spojeného království) rozhodly pro silnější motivační politická opatření, která podporují vlastnictví akcií zaměstnanců a dlouhodobé úspory sloužící jako investice do budoucnosti. některé země (včetně Francie) se místo toho rozhodly snížit veřejné výdaje a podpořit spotřebu domácností, zatímco pobídky k dlouhodobým úsporám a vlastnictví akcií zaměstnanců byly obětovány. To mělo výrazný dopad na míru demokratizace vlastnictví akcií zaměstnanců v Evropě.

Po negativní fázi od roku 2009 do roku 2013 jsou politická rozhodnutí ve většině evropských zemí opět pozitivní. Míra demokratizace se v Evropě a také ve Spojeném království, na kontinentu stabilizovala.

Vzestup lze pozorovat i ve Francii podle "zákona Macron", kdy drží 37% všech zaměstnanců ve velkých francouzských společnostech akcie v roce 2017. To dokládá vysokou pružnost zaměstnaneckého podílu vlastnictví  ve fiskálních pobídkách ve Francii.

Přehled tisku
Máme zde výběr ze 22 pozoruhodných článků ve 7 zemích, ve Francii, Německu, Maďarsku, Itálii, Maroku, Velké Británii a USA.
Francie: Francouzská vláda potvrzuje vůli k posílení politiky vlastnictví akcií zaměstnanců. Nový plán sdílení zaměstnanců společnosti Engie. Dobré a špatné dny pro dělnické družstva ve Francii.
Německo: Skupina Cewe - 81% akcionářů mezi 3500 zaměstnanci. Německo zůstává dramaticky neochotné investovat do kapitálu.
Maďarsko: Herend Porcelain Manufactory je stále vedoucí osobou v zaměstnaneckém vlastnictví  vlastnictví v Maďarsku.
Itálie: Asonline je sdružení zaměstnancců akcionářů skupiny Italiaonline Group.
Maroko: Zaměstnanecký akční plán společnosti Airbus.
Velká Británie: Společnost Jerba Campervanso byla prodána do Employee Ownership Trustu.
USA: Četné nové firmy se obracejí na ESOPy. Nové Belgie sníží o 4% své pracovní síly. Firmy ESOP bankrotují mnohem méně často než společnosti mimo ESOP,- bohužel Appvion není jednou z nich. Příjemci pracovních plánů zaměstnanců požadují finanční wellness programy - které by měly poskytovat vzdělání, nástroje a zdroje, které by pomohly s jejich celkovým finančním zdravím.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2018/February.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site