Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 6/2017


Barometr Politiky Zaměstnaneckého Vlastnictví v Evropských Zemích


Osmnáct evropských zemí má nyní politiku podpory a rozvoje zaměstnaneckého vlastnictví. Tento počet nebyl nikdy dříve vyšší.

S výjimkou Francie připravuje všechen nedávný politický vývoj v Evropě cestu k vyšším pobídkám pro  vlastnictví zaměstnanců. Norsko zdvojnásobilo daňové pobídky k 1.1.2017. Polsko připravuje zvláštní legislativu. Irsko oznamuje zavedení nového režimu pobídek pro malé a střední podniky, který by měl být zaveden v roce 2018, podobně jako Nizozemsko s výhodným daňovým režimem pro akciové opce pro zaměstnance inovativních začínajících podniků. Tento nový vývoj potvrzuje pozitivní trend pozorovaný od roku 2013.

Na druhé straně, ve Francii dominovala váhavost, když odcházejí  vláda potlačila v roce 2017 pozitivní ustanovení zavedená zákonem Macron o osmnáct měsíců dříve. To vysvětluje pokles barometru v roce 2017Negativní politická rozhodnutí Francie od roku 2009 bohužel ovlivňují výkonnost celé Evropy. Ve Francii jsou tyto změny zdrojem výrazného poklesu míry demokratizace vlastnictví zaměstnanců, počet zaměstnaneckých akcionářů se snížíl na tři miliony oproti čtyřem milionům oproti předešlému období bez těchto  politických změn.

 

Download


Employee ownership and economic well-being


Employee Ownership —employees owning stock in the companies where they work—is a major aspect of the U.S. economy. But until now, little research has explored its impact on individual workers.
A new research on "Employee Ownership and Economic Well-Being" due to the NCEO in the USA presents some of the first in-depth analysis of the relationship between employee ownership and workers’ economic well-being.
The findings of this research are remarkable. Employee ownership is a market-friendly, anti-inequality policy that improves outcomes for companies and provides workers with higher wages, more generous benefits, and greater job stability. In short: Employee-owners lose less sleep over their financial future. More information

Press review
We have a selection of 28 remarkable articles in 8 countries in May 2017: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Italy, UK, USA.
Austria: Wienerberger will set up an employee ownership foundation.
Belgium: Both Government and Ecologist Party plan to promote employee ownership in SMEs.
Finland: Personnel funds in Finland: State of play.
France: New employee share plans for Ingenico, for Valeo. Employees become majority shareholders of GA Group. Workers coops competing with Uber. New employee shareholders' association for Carrefour.
Italy: Ideas about corporate governance.
Spain: Employee-owned sociedades laborales have been hard hit by the economic crisis.
UK:  Employee ownership for family businesses - advantages & myth busting. Fresca Group to become majority employee-owned. Childbase will move from individual share ownership to an Employee Ownership Trust.
USA: Workers at employee-owned business more optimistic than other workers. New firms turning to ESOPs. Legislative package introduced to encourage employee-owned companies.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2017/May.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site