Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 10/2017

Velká idea pro daňové reformy

Je čas rozšířit příležitost pracující střední třídy k účasti na rozsáhlých akčních plánech. Reforma daně z příjmů právnických osob, která zajišťuje, že se zaměstnanci ze střední třídy dostanou do spravedlivého trendu, je americká cesta, jít. Kongres v současné době zvažuje zhruba půl tuctu účtů týkajícícch se zaměstnanců, které mají všechny složky, by mohoucí zajisitit aby ekonomika fungovala lépe a spravedlivěji.

Naším hlavním poselstvím je, že cokoliv co Kongres dělá, by mělo  v důsledku přinést jakékoliv snížení daní pro korporace, podmíněné sdílením výhod s pracovníky. Toto je opakovaná výzva profesorů Joseph Blasi, Douglas Kruse a Richard Freeman, kteří jsou ve světě proslulí výzkumnými pracemi k vlastnictví zam lěstnanců. Více viz


Výběr z tisku
Máme zde výběr 30 velmi zajímavých článků ze září 2017 ze 6 zemí: Francie Něměcko, Indie, Polsko, Velká Británie a USA.
Francie: Každoroční přehled Eres Group o zaměstnaneckém vlastnictví ve Francii a v Evropě - Francie je stale první v Evropě co se týče počtu zaměstnaneckých vlastníků, i když se tento poměr snižuje. Poměr demokratizace je nejnižší v posledních 10 letech. Z dlouhodobého pohledu, akcie jsou nepochybně nejvýnosnější investicí, to platí o to vice, co se týče zaměstnaneckého vlastnictví. Nové plány zaměstnaneckého vlastnictví v podnicích Vallourec, Suez, Peugeot, Cap Gemini  Pouze 20% podnikových transferů zaměstnancům ve Francii se týká zdravých podniků. 500 zaměstnanců drží 34% společnosti Serap Group od odkupu zaměstnanci od managementu v roce 1989.
Německo: Jaký bude prostor pro zaměstnanecké vlastnictví po federálních volbách v Německu?
Indie: Ministerstvo financí dalo souhlas pro přjetí plánů ESOP bankám ve veřejném sektoru.
Polsko: Na cestě k legislativě  pro zaměstnanecké vlastnictví v Polsku.
Velká Británie: Nový výzkum ukázal, že podnikání vlastněné zaměstnanci je považováno za spolehlivější a zásadnější než jiné. Zisk před zdaněním na pracovníka u  John Lewis  poklesl o 53%.
USA: 15 zaměstnanců-akcionářů největší investiční poradenské společnosti v Cincinnati prodalo firmu nově vytvořenému plánu vlastnictví akcií zaměstnanci. Senátor Baldwin provádí návrh zákona, jehož cílem je zvýšit počet společností firem se zaměstnaneckým vlastnictvím v Americe.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2017/September.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000


   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site