Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 12/2016


Barometr Politiky Zaměstnaneckého Podílového Vlastnictví
S vyjímkou Francie, všechen nedávný politický vývoj v Evropě dláždí cestu k větší  podpoře zaměstnaneckého vlastnictví:
· Polsko připravuje účelovou legislativu.
· Švédská vláda zvažuje zavedení příznivého daňového opčního režimu pro malé a střední společnosti, který by měl začít platit od 1.ledna 2018.
· V Irsku má být zavedeno nové podílové schéma pobídek určených pro SME společnosti, v roce 2018.
Tento nový vývoj potvrzuje pozitivní trend pozorovaný od r. 2013. Více informací

Přehled tisku
Máme výběr 22 zajímavých článků v 5 zemích v listopadu 2016 : Fancie, Itálie, Jihoafrická republika, UK, USA.
Francie: Nové plány zaměstnaneckého vlastnictví ve společnostech Atos, Bouygues, Europcar.
Nová asociace zaměstnaneckého vlastnictví v SoLocal Group. Zaměstnanci byli vždy největší vlastníci v Essiloru. Různé cesty k založení zaměstnaneckého vlastnictví ve francouzské firmě. 85 příběhů o zaměstnaneckých družstvech ve Francii.
Itálie: Obtížné časy pro asociace zaměstnaneckého vlastnictví v BancaMPS a Telecom  Italia. Nový vládní fond pro podporu zaměstnanecké participace.
Jižní Afrika: Pokračující nejistota týkající se schémat zaměstnaneckého vlastnictví.
UK: Nové firmy se obracejí na Trust Zaměstnaneckého Vlastnictví ve Skotsku.
USA: Popis a účel Plánu Zaměstnaneckého vlastnictví. Daňové pobídky na podporu zvýšeného používání plánů zaměstnaneckého vlastnictví akcií zahrnují výhody pro sponzorující společnosti a účastnící se zaměstnance. Nové firmy obracejí na ESOPs.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2016/November.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000

   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site