EFES PRESS REVIEW - SEPTEMBER 2018


Our selection

 We have a selection of 25 remarkable articles in 6 countries in September 2018: Canada, France, Hungary, India, UK, USA.
Canada: Ten years of employee share ownership for Harmac mill, after previous owner went bankrupt.
France: New employee share plan for Vinci, for Michelin, for Cap Gemini. Free shares for all Alstom  employees. Eres Group's annual study reveals that 2018 will be a great year for employee share ownership in France.
Hungary: The new legislation of 2015 helps to revive employee share ownership in Hungary.
India: Attempts by public sector banks to put in place employee share purchase plans and stock options are quite recent.
UK: Violent controversies following new proposals from the Labour Party. Employee-owned John Lewis' profits dive by 99% as Brexit row erupts. New small companies turning to the Employee Ownership Trust scheme.
USA: In the last two years, two new bills have made their way through the legislative chambers with the aim of encouraging employee ownership in U.S. companies. The new legislation had co-sponsors on both sides of the political aisle. It is the most far-reaching employee share ownership legislation to pass US Congress in over 20 years. Tokens instead of stock options? New companies sold to employees through ESOPs.
           
> BACK TO TOP 

  Une sélection de 25 articles remarquables dans 6 pays en septembre 2018: Canada, France, Hongrie, Inde, Royaume Uni, USA.
Canada: Dix ans d'actionnariat salarié pour la papeterie Harmac, aprčs la faillite du précédent propriétaire.
France: Nouveau plan d'actionnariat salarié pour Vinci, pour Michelin, pour Cap Gemini. Actions gratuites pour tous les salariés d'Alstom. L'étude annuelle du Groupe Eres indique déjŕ que 2018 sera un grand cru pour l'actionnariat salarié en France.
Hongrie: La nouvelle législation de 2015 a permis de relancer l'actionnariat salarié en Hongrie.
Inde: Depuis peu, les banques du secteur public sont autorisées ŕ mettre en ppace des plans d'actionnariat salarié ou de stock options.
Royaume Uni: Violentes  controverses ŕ la suite des nouvelles propositions du Parti Travailliste.  Chute de 99% des bénéfices pour le Groupe John Lewis, sur fond de Brexit. Nouvelles entreprises passées sous le contrôle de Trusts d'Actionnariat Salarié.
USA: Deux nouvelles lois sont venues renforcer les incitants ŕ développer l'actionnariat salarié dans les PME, avec le soutien de tous les partis, Démocrates comme Républicains. Des Tokens pour remplacer les stock options? Nouvelle série d'entreprises cédées ŕ des plans ESOP.
           > BACK TO TOP 

  
Nuestar seleccion propone 25 artículos destacados en 6 países en septiembre 2018: Canadá, Francia, Hungría, India, Reino Unido, EE.UU.
           > BACK TO TOP 

  Eine Auswahl von 25 bemerkenswerten Artikeln in 6 Ländern im September 2018: Kanada, Frankreich, Ungarn, Indien, UK, USA.
           > BACK TO TOP 

  25 articoli selezionati per Settembre 2018 in 6 Stati: Canada, Francia, Ungheria, India, Regno Unito, Stati Uniti.
Canada: Dieci anni di partecipazione dei dipendenti per il mulino Harmac, dopo il fallimento della precedente proprietŕ.
Francia: Nuovi piani di azionariato presso Vinci, Michelin, Cap Gemini. Azioni gratuite per tutti i dipendenti Alstom. Lo studio annuale di  Eres Group mostra che il 2018 č stato un anno fantastico per l’azionariato dei dipendenti in Francia.
Ungheria: La nuova legge del 2015 aiuta la ripresa dell’azionariato dipendenti in Ungheria
India: E’ recente la possibilitŕ delle banche pubbliche di proporre piani di azionariato o emissione di stock options.
UK: Violente polemiche sulle proposte del Partito Laburista. Tonfo del 99% dei profitti di John Lewis, di prorietŕ dei dipendenti, causato dalla Brexit. Piccole imprese continuano ad adottare loschema di Employee Ownership Trust.
USA: Negli ultimi 2 anni due nuove leggi hanno concluso il percorso legislativo, con lo scopo di incentivare l’azionariato dei dipendenti nelle Societŕ statunitensi. La nuova legislazione ha trovato promotori in entrambi gli schieramenti poitici, ed č considerata la piů ambiziosa da 20 anni a questa parte. Tokens al posto delle stock options? Nuove societŕ acquisite dai dipendenti attraverso piani ESOP.
           > BACK TO TOP 

  V září roku 2018 máme k dispozici 25 pozoruhodných článků v 6 zemích: Kanada, Francie, Maďarsko, Indie, Spojené království, USA.
Kanada: deset let zaměstnaneckého podílu zaměstnance pro firmu Harmac, poté, co předchozí majitel zbankrotoval.
Francie: Nový plán zaměstnaneckých akcií společnosti Vinci, pro společnost Michelin, pro společnost Cap Gemini. Zdarma akcie pro všechny zaměstnance společnosti Alstom. Výroční zpráva společnosti Eres Group odhalila, že rok 2018 bude skvělým rokem pro vlastnictví zaměstnanců ve Francii.
Maďarsko: Nová legislativa z roku 2015 pomáhá oživit zaměstnanecké podíly v Maďarsku.
Indie: Pokusy bank z veřejného sektoru zavést plány na nákup akcií zaměstnanců a akciové opce jsou poměrně nedávné.
Velká Británie: Prudké spory o nových návrzích Labouristické strany. Zisky zaměstnanci vlastněné firmy John Lewis  se ponoří o 99% pokud vybuchne hádka o  Brexit. Nové malé společnosti se obrátily na schéma Employee Ownership Trust.
USA: V posledních dvou letech byly prostřednictvím legislativních komor vydány dva nové zákony s cílem povzbudit vlastnictví zaměstnanců v amerických společnostech. Nová legislativa měla společné sponzory na obou stranách tamní politické uličky. Jedná se o nejrozsáhlejší právní úpravu týkající se vlastnictví akcií zaměstnanců, která prošla jde americkým kongresem za více než 20 let.
Tokeny namísto možností akcií? Nové společnosti prodávané zaměstnancům prostřednictvím ESOPs.
           > BACK TO TOP 

  2018. szeptemberében válogatásunk 25 figyelemre méltó cikkről ad hírt 6 országból: Kanada, Franciaország, Magyarország, India, Egyesült Királyság, Egyesült Államok.
Kanada: AHarmac malom már tíz éve van munkavállalói tulajdonban, miután a korábbi tulajdonos csődbe ment.
Franciaország: Új munkavállalói részvényprogram a Vinci, a Michelin és aCapGeminialkalmazottai számára. Ingyenes részvényjuttatás az Alstomminden alkalmazottja részére. Az Eres Group ezévielemzésearra a következtetésre jut, hogy Franciaországbana 2018-as év nagyoneredményes lesz a munkavállalói részvénytulajdonlás szempontjából.
Magyarország: A 2015-ben elfogadott jogszabály hozzájárul a munkavállalói résztulajdonlás újjáélesztéséhez.
India: A munkavállalói részvényvásárlási programok és részvényopciók bevezetésére irányuló kísérletekjelentős új fejlemények a közszféra bankjainál.
Egyesült Királyság: Kiélezett viták a Munkáspárt új javaslatait követően. Az alkalmazottak tulajdonában lévő John Lewis Partnershipnyeresége 99% -kalcsökkenta sorra robbanó a Brexit-aknák következtében. Újabb kisvállalkozások döntöttek úgy, hogy Employee Ownership Trust-ot hoznaklétre.
Egyesült Államok: Az elmúlt két évben két olyan új jogszabály is hatályba lépett, melyeket a törvényhozás mindkét házatámogatott azzal a céllal, hogy ösztönözzék az alkalmazottak tulajdonszerzését. Az új rendelkezéseketmindkét politikai oldal egyaránt támogatta. Az utóbbi 20 évben nem születettolyan munkavállalói részvénytulajdonlást támogató jogszabály, amelynek a várható hatása ennél nagyobb lenne. Tokenek (azaz tranzakciós blokkláncok) részvényopciókhelyett? Továbbitársaságok értékesítése történt munkavállalók részéreESOP (MRP) tranzakciók keretében.
           
> BACK TO TOP 

 SELECTION


CA      1 - Harmac mill is thriving, decade after rescue by its employees
             Times Colonist - 11 Sept 2018
             “With the employee-owned model, the profit is made there and spent there, there's more money going back into the local economy,” he said, pointing ...
CA      2 - 'They said it couldn't be done:' Harmac celebrates 10 years of employee ownership
             Nanaimo News NOW (press release) - 13 Sept 2018
             “They said this employee-owned model didn't stand a chance, it wouldn't work. Guys and their families were silly to invest $25,000 each, especially ...
FR      3 - Vinci : opération d'actionnariat salarié
             Zonebourse.com - 03 Sep 2018
             Vinci annonce une émission d'actions nouvelles réservée aux salariés du groupe en France dans le cadre de son plan d'épargne, opération dont la période de ...
FR      4 - Michelin : Employee Share Ownership Plan 2018
             Nasdaq - 17 Sept 2018
             Compagnie Générale des Etablissements Michelin (hereinafter, the "Company") announces the launch of a new employee share ownership plan ...
FR      5 - 2018, un « grand cru » pour l'actionnariat salarié selon Eres
             Good Banque - 18 Sept 2018
             Eres réalise également un zoom sur l'actionnariat salarié non coté. ... actionnaire est ŕ l'origine de la mise en place de l'actionnariat salarié, et se ...
FR      6 - Les entreprises du SBF 120 renouent avec l'actionnariat salarié
             Les Échos - 18 Sep 2018
             Des montants levés records, des opérations en hausse, le tableau de l'actionnariat salarié paraît idyllique. Mais la France a perdu du terrain depuis 2011, en ...
FR      7 - Capgemini : nouveau plan d'actionnariat salarié
             Bourse Direct - 24 Sept 2018
             Capgemini a annoncé le lancement d'un cinquičme plan d'actionnariat salarié ESOP ('Employee Share Ownership Plan') et la mise en oeuvre d'une.
FR      8 - ALSTOM SA : Alstom offre 30 actions gratuites ŕ ses salariés dans le ...
             Bourse Direct - 25 Sep 2018
             25 septembre 2018 - Alstom a distribué aujourd'hui 30 actions gratuites ŕ ses salariés, dans le cadre du plan d'actionnariat salarié « We are Alstom », lancé en …
HU      9 - Különleges juttatás a munkavállalóknak: sok országban bevált már az ...
             Privátbankár.hu (sajtóközlemény) (Blog) - 05 Sep 2018
             A modern piacgazdaság által létrehozott munkavállalói tulajdon egyik formája a Munkavállalói Résztulajdonosi Program, ahol a tagok egyszerre tulajdonosok ...
HU      10 - Ez a juttatás sok cégnél már elengedhetetlen, és még ...
             Menedzsment Fórum - 21 Sep 2018
             Az MRP világában az ESOP jelentése. A munkavállalói résztulajdonosi program 2015. november 28-ától új értelmet kapott. Ezt egy törvénymódosítás tette ...
IN      11 - Employee Stock Option Plans By PSU Banks See Mixed Response
             The Quint - 3 Sept 2018
             An attempt by some of India's public sector banks to put in place performance-linked incentives via stock options has seen mixed response.
UK      12 - Palimpsest Book Production becomes employee owned
             insider.co.uk - 3 Sept 2018
             Family-owned Falkirk book production company Palimpsest Book Production is the latest Scottish business to become employee owned.
UK      13 - Risk consultancy 4most transitions to employee-owned firm
             Consultancy.uk - 4 Sept 2018
             London-based specialist risk consultancy has transitioned from a privately-held firm to a majority employee-owned firm. With the move, firms wants to ...
UK      14 - John Lewis profits dive by 99% as Brexit row erupts
             The Guardian - 13 Sept 2018
             The employee-owned retailer, which is also also home to the Waitrose supermarket chain, saw profit almost completely wiped out in the six months to ...
UK      15 - Retirement Village to become employee owned
             BQ Live - 18 Sept 2018
             It will become one of only 300 UK employee-owned companies, and the first staff-owned retirement village or residential care facility in the UK.
UK      16 - McDonnell's mad Marxist plan is a winner thanks to Tory incompetence
             Reaction - 26 Sept 2018
             The saintly John Lewis may be the best-known of employee-owned companies but there are many other types of ownership and across all sectors of ...
UK      17 - Labour emulates international schemes with worker shares plan
             Financial Times - 27 Sept 2018
             David Cameron, the Conservative former UK prime minister, went further: taking his blueprint from employee-owned retailer John Lewis, he introduced ...
UK      18 - How to make employee share ownership really work
             Financial Times - 28 Sept 2018
             An inquiry last year concluded that employee ownership increases workers' sense of “fairness and happiness” and creates feelings of “motivation and ...
UK      19 - Edinburgh cyber-security business secures long-term future by becoming employee owned
             Edinburgh Live - 28 Sept 2018
             A cyber security firm from Edinburgh has become employee-owned. The founders of I-confidential have secured the long-term future of the business ...
US      20 - Paddock family selling 120-year stake in Daily Herald to newspaper employees
             Chicago Daily Herald  - 13 Sept 2018
             The Arlington Heights-based publisher has been partially employee-owned since 1976 when the ESOP was established. Ray said the action had ...
US      21 - Capitalism for the common good
             Isthmus - 13 Sept 2018
             “Millennials have 92 percent greater net household wealth if they are employed with an employee-owned company.” Although Perri has already ...
US      22 - Tokens Instead of Stock Options?
             Equities.com - 14 Sept 2018
             It's not "tokens vs stock options" because a stock option can be tokenized, just like anything else. The appropriate question is "what do you want to give ...
US      23 - A Little Helping Hand: US Congress and ESOP Support
             Lawyers.com Blog (blog) - 14 Sept 2018
             Both bills extend Small Business Administration (“SBA”) loans to companies that transition to an employee owned plan. As small businesses make up ...
US      24 - Opinion: Working for this type of company can make you feel more financially secure and want to ...
             MarketWatch - 15 Sept 2018
             Keep in mind that employee-owned firms experienced faster growth in the wake of the downturn than competitors and provided greater job security.
US      25 - Mega Industries Corporation Becomes 100% Employee Owned
             Markets Insider  - 27 Sept 2018
             KANSAS CITY, Mo., Sept. 27, 2018 /PRNewswire-PRWeb/ -- After more than 25 years in business, Mega Industries Corporation, a Kansas City-owned ...

        > BACK TO TOP 

 


 

 

For information and contact
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
FEAS - FEDERATION EUROPEENNE DE L'ACTIONNARIAT SALARIE
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30    Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee share ownership and participation in Europe.