Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - BREZEN 2024

 Evropská jednička

Velká Británie se během několika let stala evropskou jedničkou v oblasti zaměstnaneckého vlastnictví v malých a středních podnicích.
V roce 2023 bylo na zaměstnance převedeno 410 podniků. Tedy více než jeden malý a střední podnik každý den – 620 podniků, pokud započítáme i dceřiné společnosti.
Na sedmnáct převodů podniků tak připadal jeden převod na zaměstnance. Ještě před rokem to byl jen jeden z dvaceti. Na obzoru je nyní poměr jedna ku deseti.
Na počátku tohoto úspěchu bylo zavedení systému zaměstnaneckého vlastnictví Employee Ownership Trust v roce 2014.
Tento systém zaměstnaneckého vlastnictví umožňuje zaměstnancům kolektivně koupit podnik, pro který pracují. Žádný britský zaměstnanec tak nemusel investovat své vlastní finanční prostředky, své úspory. Pro zaměstnance to tudíž nepředstavuje žádné finanční riziko.
Průměrná hodnota každého převodu podniku v roce 2023 činila 3,8 milionu eur, tedy téměř 50 000 eur na osobu, protože podniky byly převáděny v průměru na 83 zaměstnanců.
Je zřejmé, že individuální vlastnictví obchodních podílů zaměstnanci těchto částech nedosahuje.

Přehled tisku
V únoru 2024 máme výběr 24 pozoruhodných článků ve 8 zemích: Kanada, Ceská republika, Nemecko, Francie, Indie, Slovinsko, Velká Británie, USA.
Canada: The new Employee Ownership Trust scheme is in force since January 1st to promote business succession plans for SMEs.
Czechia: Czechia: Intense lobbying for stock options in startups - new legislation does not meet expectations.
Germany: Viadee is an example of business transmission to employees in a German SME.
France: New employee share plan for Carbios.
India: This is called an ESOP plan in India.
Slovenia: The campaign for stock options in startups also in Slovenia.
UK: Thanks to the Employee Ownership Trust scheme, every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the case of: Livingston James Recruitment, Key Production Music, Prima Bakeries, Blue Flame Energy, Purplefish PR, Genesis Clothing, Lingfield Equine Vets, Port-P IT solutions. John Lewis Partnership ahead of mass job cuts.
USA: Teamshares finances business transmission to employees. Crossplane Capital is another new private equity partner for business transmission to employees. Common Trust is a new platform for business transmission through Employee Ownership Trusts.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              https://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2024/February.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.