Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                           
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


EFES ZPRAVODAJ - LISTOPAD 2022

 Velká vlna zaměstnaneckého podílového vlastnictví
  v malých a středních podnicích

Akcionáři z řad zaměstnanců společnosti Oliver & Co. Solicitors

Ve Velké Británii se od začátku léta zrychlila vlna převodů podniků na zaměstnance.

S každým dalším dnem se na zaměstnance převádí další malý a střední podnik, obvykle na 100%.

V říjnu byly v našem přehledu tisku mimo jiné uvedeny případy: JDDK Architects, Lyneal Group, Planit-IE, Linear Recruitment, Intec Systems, Dent Instrumentation, Medstrom Beds, Shedkm Architects, Oliver & Co. Solicitors (viz foto), Your Equipment Solutions, NE Components, RJ Lifts Services.

Od zavedení zaměstnaneckého podílového vlastnictví (Employee Ownership Trust) do legislativy bylo dosaženo milníku 1 000 nově prodaných společností a 75 000 nových zaměstnaneckých akcionářů.

To by mělo podpořit cíl, aby do roku 2030 bylo v malých a středních podnicích ve Spojeném království milion akcionářů z řad zaměstnanců.

Přehled tisku
V ríjnu 2022 máme výběr 29 pozoruhodných článků ve 7 zemích: Austrálie, Francie, Itálie, Polsko, Rumunsko, Velká Británie, USA.
Australia: How employee shares can revitalise workers and firms.
France: Save Scopelec, the largest workers' cooperative in France.
Italy: Industria Vetraria Valdarnese is one of the main and very few remaining glassworks that still produce in Italy.
Poland: Stock options plans have been growing in popularity for a dozen years.
Romania: A first ESOP Guide for Romania.
UK: Every day a new SME is transferred to employees. This month, among others, the cases of: JDDK Architects, Lyneal Group, Planit-IE, Linear Recruitment, Intec Systems, Dent Instrumentation, Medstrom Beds, Shedkm Architects, Oliver & Co. Solicitors, Your Equipment Solutions, NE Components, RJ Lifts Services.
USA: KKR 2021 Sustainability Report: Employee Ownership at Work. Experts predict "the decade of employee ownership". There are many forms of employee ownership.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2022/October.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000
   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.