Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 11/2018

Evropský Parlament -  Brusel
Evropská Konference
6. února 2019 - 9:00 -12:00
Zaměstnanecké Vlastnictví Akcií – Evropská Politika

"Zaměstnanecké Vlastnictví Akcií pro všechny" – to je cíl Evropké politiky na 30 let. Dnes máme v Evropě 10 milionů zaměstnaneckých akcionářů, v 95% evropských apolečností na burze, je to 30 milionů voličů včetně rodin. Avšak museli bychom tento počet vynásobit šestkrát, abychom byli srovnatelní s USA. Evropský Akční Plán byl požadován Evropskou Radou e r.2000, Byl oznámen Komisí v r. 2002, byl připraven jako Pilotní Projekt v r. 2014, potřeba byla znovu projednána v rezoluci Evroského Parlamentu z 23 říjma 2018 a má být nyní prováděn.

Prosím použite toto tlačítko jako předběžnou registraci. Počet účastníků  a mist je z bezpečnostních důvodů omezen.


Hlasování Evropského parlamentu

Parlament přijal své usnesení převážnou většinou dne 23. října ve Štrasburku (589 pro, 39 proti a 10 se zdrželo). To je díky zprávě paní Renaty Weberové, rumunské poslankyně Evropského parlamentu (MEP), která znovu potvrzuje podporu Parlamentu pro cíl "sdílení zaměstnaneckých podílů pro všechny" a potřebu vropského akčního plánu.
Ze všech přínosů zpráva zvláště zdůrazňuje pozitivní vliv vlastnictví akcií zaměstnanců na růst a zaměstnanosti.
Společně s dalšími poslanci Evropského parlamentu, kandidáty na volby v roce 2019 a evropskými komisaři, Renata Weberová uzavře konferenci dne 6. února v Bruselu.
Více informací

Přehled tisku
Máme na výběr 25 zajímavých článků z 8 zemí, z  října 2018: Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Maroko, Velká Británie, USA.
Francie: Nový plán zaměstnanců společnosti Bouygues pro společnost Air Liquide. Každý ze všech 11 milionů zaměstnanců měla v roce 2017 v plánu zaměstnaneckých úspor 12 000 EUR, z toho 38% prostřednictvím plánů vlastnictví zaměstnanců. Očekává se, že nový zákon "PACTE" zvýší vlastnictví akcií zaměstnanců ve Francii.
Německo: Nová specializovaná holdingová společnost pro 120 zaměstnanců společnosti.DoubleSlash. 300.000 akcionářů společnosti Siemens.
Maďarsko: Nová legislativa z roku 2015 pomáhá oživit zaměstnanecké podíly zaměstnanců v Maďarsku.
Itálie: Akcie zdarma  pro všechny zaměstnance společnosti Erg Company.
Maroko: Nové plány zaměstnaneckého vlastnictví ve společnostech CBI, AXA.
Polsko: Firma Gazolina se stala průkopníkem zaměstnaneckého vlastnictví podílů v Polsku.
Velká Británie: Skotská vláda nedávno oznámila plán na to, aby se Skotsko stalo "nejlepší zemí na světě pro zaměstnanecké podniky". Plány labouristické strany týkající se vlastnictví akcií zaměstnanců jsou nesprávné. Nové malé společnosti se obrátily na schéma Employee Ownership Trust.
USA: 2018 Průzkum hospodářské výkonnosti signalizuje vyšší zisky pro společnosti ESOP; současně 75% firem společností vlastněných zaměstnanci zvýšilo mzdy v národním průměru nebo nad národní průměr 2,7%.
Nové společnosti prodávané zaměstnancům prostřednictvím ESOP.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2018/October.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 791 96 00
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site