Předplatit  /  Odhlásit  /  Členství                                                      
                                                                                              Přeložil. Ing. Petr Navrátil - KSLP Česká Společnost pro Zaměstnaneckou Participaci


ZPRAVODAJ 1/2017

Impozantní motor - znovu a znovu
"Sloup" prostředků v držení zaměstnanců velkých evropských společností pokračuje ve svém růstu. Dříve nebyl  ještě nikdy tak vysoký, jako  s 3,20%  nárůstem v roce 2016 (viz graf níže). Dokonce i skrze průběh evropské krize, zaměstnanecké vlastnictví znovu a znovu demonstruje svoje postavení jako impozantní motor účasti a rozvoje. Majetek na osobu se zdvojnásobil od roku 2009. Jedná se o první náznaky, indikované v novém "Ekonomickém přehledu vlastnických podílů zaměstnanců v evropských zemích", který bude zveřejněnv březnu 2017.

Přehled tisku
Máme na výběr z 27 významných článků v 8 zemích v prosinci 2016: Belge, Česká republika, Francie Itálie, Norskp, Polsko, Velké Británie, USA.
Belgie: Zaměstnanecké akcionáři jsou oběťmi evropské směrnice o přeshraničních fúzích.
Česká republika: Kulatý stůl odborníků z několika ministerstev o problematice a výhodách vlastnictví zaměstnanců se konal v Praze
Francie: Francouzská federace zaměstnaneckých akcií asociací slaví 12. "Grand Prix". První barometr vlastnictví zaměstnaneckých akcií v nekótované společnosti. Nové zaměstnanecké plány pro Axa, Crédit Agricole, Vallourec. Příběhy  pracovníků družstev. Nová katastrofální politická rozhodnutí v Paříži.
Itálie: Zaměstnanecké vlastnictví akcií je budoucnost.
Norsko: Nový zaměstnanecký akciový plán pro Aker Solutions.
Polsko: Vydání polské edice  "Vlastnictví: Proč je Zaměstnanecké Vlastnictví dobré pro byznys", kniha původně publikoval Harvard Business School Press ve Spojených státech.
UK: Nové podniky, se obracejí na  schemata Trustů Zaměstnaneckého Vlastnictví. Úvahy o globální nerovnosti a zaměstnaneckého vlastnictví.
USA : Úvahy o robotech. Nejlepších 10 daňových zvýhodnění pro ESOPs. Nové firmy se obracejí k plánům ESOP.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na našich webových stránkách na:
              http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2016/December.htm 

Partner:
     

     Česká Společnost pro
         Zaměstnaneckou
              Participaci

A political roadmap for employee ownership in Europe

What's new on the EFES website?

EFES NEWS distribuce: 200.000


   S pozdravem

 

 
 

Marc Mathieu
Secretary General
EFES - EUROPEAN FEDERATION OF EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
             EVROPSKÁ FEDERACE PRO ZAMĚSTNANECKÉ VLASTNICTVÍ AKCIÍ
Avenue Voltaire 135, B-1030 Brussels
Tel: +32 (0)2 242 64 30 - Fax: +32 (0)2 808 30 33
E-mail: efes@efesonline.org
Web site: www.efesonline.org
EFES' objective is to act as the umbrella organization of employee owners, companies and all persons, trade unions, experts, researchers, institutions looking to promote employee ownership and participation in Europe.

un compteur pour votre site